Đồng xu Kim cương Tinh khiết

Hội nghị Pure Diamond Coin (PDC) tổ chức tại Toranomon Hills ngày 25 tháng 8 năm 2018!

Hội nghị Pure Diamond Coin (PDC) đã được tổ chức tại Toranomon Hills, Tokyo vào ngày 25 tháng 8 năm 2018. Tại hội nghị, những người liên quan của dự án Pure Diamond đã bước lên bục để trình bày về sự nhiệt huyết cũng như cơ chế cho dự án này.

Chủ đề

Diễn giả tuyệt vời

Tổng hợp nội dung hội nghị

Kỳ vọng ngày càng cao đối với Pure Diamond Coin trong tương lai

Diễn giả tuyệt vời

Hội nghịPure Diamond Coin (PDC) đã được tổ chức tại Toranomon Hills, Tokyo vào ngày 25tháng 8 năm 2018. Tại hội nghị, những người liên quan của dự án Pure Diamond đãbước lên bục để trình bày về sự nhiệt huyết cũng như cơ chế cho dự án này. Đâylà lần đầu tiên hội nghị Pure Diamond Coin được tổ chức tại Nhật Bản. Ở bài viếtnày, tôi sẽ giới thiệu tổng quan về hội nghị này.

Diễn giả tuyệt vời

Đây là lần đầu tiên hội nghị Pure Diamond Coin được tổ chức tại Nhật Bản, tuy nhiên vào ngày 2 tháng 8 hội nghị tương tự đã được tổ chức tại Singapore. Diễn giả của lần trước cũng như lần này thì hầu như không thay đổi, tuy nhiên hội nghị lần này được tổ chức tại Nhật Bản bên tiếng Nhật được sử dụng chính. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu những người liên quan đã bước lên bục và thuyết trình vào ngày hôm đó.

Hideyuki Abe

pure diamond coin info hideyuki abe
Hideyuki Abe

Anh Abe hiện đang được bổ nhiệm làm Giám đốc sản xuất của Công ty Pure Diamond Lab Japan. Ở dự án Pure Diamond lần này, anh phụ trách chính trong việc xây dựng cơ chế mô hình kinh doanh.

Hiroaki Ishizuka

pure diamond coin info hiroaki ishizuka
Hiroaki Ishizuka

Anh Ishizuka hiện đang được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Pure Diamond Lab Japan. Ở dự án Pure Diamond lần này, anh phụ trách chính trong việc nghiên cứu phát triển và sản xuất Lab Grown Diamond (kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm).

Shigeyuki Ishida

pure diamond coin info shigeyuki ishida
Shigeyuki Ishida

Anh Ishida hiện đang được bổ nhiệm vào Diamonds & Antwerp Ambassador từ AWDC tại Bỉ, là một chuyên gia có kiến thức về kim cương. Ở dự án Pure Diamond lần này, anh phụ trách chính trong việc phân phối, buôn bán kim cương.

Takuya Ito

pure diamond coin info takuya ito
Takuya Ito

Anh Ito hiện đang được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành cao cấp của Công ty Pure Diamond Co., Ltd. Ở dự án Pure Diamond lần này, anh phụ trách chính trong việc buôn bán kim cương.

Junshin Kawasaki

pure diamond coin info junshin kawasaki
Junshin Kawasaki

Anh Kawasaki đã hoạt động như là một hacker mũ trắng trong vụ việc rò rỉ NEM đã xảy ra vào tháng 1 năm nay. Là một kỹ sư trẻ có tương lai được mong đợi. Ở dự án Pure Diamond lần này, anh làm việc như là một Giám đốc điều hành công nghệ (CTO).

Chris Yang

pure diamond coin info chris yang
Chris Yang

Anh Chris là kỹ sư blockchain trẻ, là CEO của Công ty Pure Diamond Farm Pte. Ltd. Là một trong những nhân viên kỹ thuật tham gia vào dự án Pure Diamond.

Như mọi người thấy đấy, toàn bộ đều là những thành viên rất tuyệt vời. Ai ai vũng có nhiều thành tích đáng nói và đều là những nhân vật có danh tiếng trong ngành công nghiệp kim cương trang sức và ngành công nghiệp tiền mã hóa. Với sự tập hợp đầy đủ của những thành viên tuyệt vời này thôi thì Pure Diamond Coin cũng có thể kỳ vọng được đúng không.

Tổng hợp nội dung hội nghị

Về nội dung của hội nghị, tôi sẽ giới thiệu bằng video thực tế và nội dung tổng kết các điểm trọng yếu đó qua một bài viết khác, ở đây tôi chỉ nói một chút. Những người liên quan đã tập trung trình bày những nội dung như dưới đây.

(Danh sách)

- Hideyuki Abe "Lab Grown Diamond (kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm) × Blockchain × Digital Token"

- Hiroaki Ishizuka "Phương pháp tạo ra Lab Grown Diamond (kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm)"

- Shigeyuki Ishida "Tương lai của thị trường Lab Grown Diamond (kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm)"

- Takuya Ito "Sự khác nhau giữa Lab Grown Diamond (kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm) và Diamond Coin khác"

- Junshin Kawasaki "Lab Grown Diamond (kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm) và Blockchain"

- Chris Yang "Hiện trạng và tương lai của ngành công nghiệp kim cương"

(Danh sách)

Đặc biệt ấn tượng là về mô hình kinh doanh mới "Lab Grown Diamond (kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm) × Blockchain × Digital Token" của anh Abe, anh còn không nhìn qua bản thảo đã chuẩn bị từ trước mà sử dụng bảng trắng để trình bày một cách đầy nhiệt huyết. Và nhiều người còn nhấn mạnh rằng "Lab Grown Diamond (kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm) sẽ tạo ra nhu cầu về kim cương mới chưa có từ trước đến nay". Giống như nuôi cá ngừ đại dương, nuôi lươn hay bông hồng xanh đã tạo ra nhu cầu mới trong ngành công nghiệp cắm hoa, Lab Grown Diamond (kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm) với giá rẻ và chất lượng tốt cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra nhu cầu mới trong ngành công nghiệp trang sức.

Kỳ vọng ngày càng cao đối với Pure Diamond Coin trong tương lai

Hội nghị lần này được tổ chức ngay trước khi thực hiện hoạt động trước bán hàng (presale) của Pure Diamond Coin nên đã có rất nhiều người đến hội trường. Thông tin liên quan đến Lab Grown Diamond (kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm) được ghi trong tạp chí Forbes đã được phát khi vào hội trường, những người tham gia đã đọc rất nhiệt tình. Ngoài ra, tìm hiểu mọi người sẽ thấy có rất nhiều phương tiện truyền thông đã công bố những bài viết liên quan đến nội dung của hội nghị lần này. Có cảm giác như mọi sự kỳ vọng đang tập trung vào Pure Diamond Coin. Về nội dung của hội nghị, tôi sẽ giới thiệu kèm với video ở một bài viết khác cũng trên phương tiện truyền thông này, mọi người nhất định hãy xem nhé. Trong tương lai cũng sẽ quan tâm đến xu hướng của Pure Diamond Coin.

- PDC LIMITED TIME OFFER -
RECEIVE BONUS 5% PDC NOW!
PURCHASE PDC NOW!

REGISTRATION FORM LINK

Bài Viết Nổi Bật

Những Bài Viết Liên Quan

PURE DIAMOND COINS